قورباغه را قورت بده

قورباغه را قورت بده

        21روش عالی
 برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان

 1- میز را بچینید

به طور دقیق واساسی تصمیم بگیرید که چه می خواهید .روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است . پیش از شروع هر کاری اهداف خود را مکتوب کنید .

برای داشتن هدف مشخص :افکارتان را روی کاغذ بیاورید

به طور دقیق مشخص کنید که چه می خواهید .

هدف خود را روی کاغذ بیاورید .

زمان دستیابی به هدف را تعیین کنید .

از تمام کارهایی که فکر می کنید باید برای رسیدن به هدفتان انجام دهید فهرست تهییه کنید .

فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید .

بلا فاصله براساس برنامه خود دست به کار شوید .

تصمیم بگیرید که هرروز برای آنکه گامی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید .                                                                                                                                                         

2-برای هرروز از پیش برنامه ریزی کنید .

برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید .به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی میکنید به هنگام اجرای آن  پنج یا شش دقیقه یا بیشتر از ان در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد .

برنامه ریزی آوردن آینده به حال است تا بتوانید هم اکنون کاری برای ان انجام دهید .       آلن لاکین

3- قانون 20 /80 را در همه امور به کار بگیرید

  بیست در صد از فعالیت های شما 80 در صد از نتا یج کارتان را باعث می شود . همواره تلاش خود را روی این 20 در صد متمرکز کنید .

4- پیامد کارها را در نظر داشته باشید

مهمترین کارها واولویت های شما آنهایی هستند که می توانند بیشترین تاثیر راچه مثبت وچه منفی روی کار وزندگی شما بگذارند .به جای تمرکز روی سایر کارها تمام توجه تان را معطوف به این نوع کارها کنید .

 
5- شیوه ی الف ب پ ت ث را پیوسته به کار بگیرید

پیش از شروع به کار فهرستی تهییه کنید سپس آنها را از نظر ارزش وضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کار هایتان هستید .

6- روی اهداف اصلی تمر کز کنید

نتایجی را که باید قطعا از کارتان به دست اورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار برآمدهاید مشخص کنید ودر طول روز قاطعانه بر روی آنها کار کنید .

-به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید

برای انجام دادن همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی برای انجام دادن مهمترین  کار همیشه به اندازه کافی وقت وجود دارد.این کار کدام است ؟

 
8-پیش از شروع مقدمات کار را به طور کامل فراهم کنید

آمادگی تمام وکمال پیش از شروع کار از عملکرد ضعیف جلوگیری می کند .

9-همیشه یک شاگرد باقی بمانید

هرچه در ارتباط با کارهای ضروری وکلیدی خود دانش ومهارت بیشتری به دست آورید می توانید سریعتر انها را شروع کنید وزودتر به اتمام برسانید .

10-استعداد های منحصر به فرد خود را تقویت کنید

به طور دقیق تعیین کنید چه کاری است که درحال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب انجام دهید .پس با تمام وجود به انجام آن کار بپردازید.

11- محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید

محدودیت ها ویا عوامل بازدارنده درونی وبیرونی خود رامشخص کنید عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین هدف هایتان تعیین می کنند.سپس توجه خود را به از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید .

12- هربار یک بشکه جلو بروید

اگر سعی کنید گام به گام پیش بروید می توانید پیچیده ترین وبزگترین کارها را نیز به انجام برسانید .

13-    خود را تحت فشار بگذارید

تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهررا ترک کنید .دست به کار شوید وبه گونه ای کار کنید که گویی مجبور هستید پیش از ترک شهر تمام کارهای اصلی خود را به اتمام برسانید

14- توانمندی های خود را به حداکثر برسانید

زمان هایی از روز که در طی ان به بالا ترین حد قابلیت ذهنی وجسمی خود می رسیدرا شناسایی کنید ومهم ترین وضروری ترین کارهای خود را در این اوقات انجام دهید .به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید .

15-خود را به فعالیت ترغیب کنید

به خود انگیزه بدهید .در هر شرایطی وموقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید به جای تمرکز برمشکلات به دنبال راه حل بگردید.همواره خوش بینی وسازنده بودن را مدنظر قرار دهید .

16- شیوه ی تنبلی سازنده راتمرین کنید

از آنجایی که شما نمی توانید همه کارها را باهم انجام دهید باید یاد بگیرید که آگاهانه بعضی از کارها را که از ارزش کمتری برخوردارند کنار بگذارید تا وقت کافی برای کارهای مهم وبا ارزش داشته باشید.

17-نخست دشوارترین کار را انجام دهید

روزتان را با دشوار ترین کار شروع کنید کاری که می تواند بیشترین تاثیر را بر خود وحرفه تان بگذارد وتا وقتی که آن را به به پایان نرسانده اید دست از کار نکشید .

18-کار را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنید

کارهای بزرگ وپیچیده را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید وبه اتمام برسانید .

19-وقت بیشتری ایجاد کنید

برنامه روزانه خود رابه گونه ای تنظیم کنید که هر روز به صورت طولانی  مدت وقت کافی برای تمرکز کامل کارهای مهم واصلی داشته باشید

20-سرعت انجام کار راافزایش دهید

-دقت کنید کارهی اصلی خود را سریع تر انجام دهید .تا به عنوان فردی که کارها را سریع تر و دقیق انجام می دهد مشهور شوید.

21-هر بار یک کار مهم انجام دهید

-کارهای ضروری خود را به طور دقیق مشخص کنید.سریعا کار را شروع کنید.سپس بدون وقفه تا تکمیل 100درصد کار پیش بروید.این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است.

.تصمیم بگیرید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزیی از نهاد شما شوند.با ایجاد این عادت های مدیریت فردی و تبدیل انها به بخشی از ویزگی های شخصیت خود اینده تان را تضمین کنید.تنها کافیست.

        

       قورباقه را قورت بدهید!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید