زندگی الکترونیک ، لازمه حضور موفق در هزاره سوم

فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر فضای مجازی ، به سوی راحتی بیشتر انسان ، تعاملات و ارتباطات روان تر ، بهتر وسازنده تر در اجتماع و ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان یک جامعه در حرکت است.اماحضور در فضای مجازی برای هر شهروند ایرانی نیاز به آمادگی هایی دارد که موارد آنتوسط بنیاد IDCL ، با سرفصلهایی معین تحت عنوان استانداردهای شهروند الکترونیک مشخصشده است.
در واقع از چندین سال پیش دولتمردان کشور متوجه نفوذ هراسناک فناوریاطلاعات و ارتباطات در زندگی مردم شدند ، آنها دو انتخاب را پیش پای خود می دیدند: رفع و مقابله با این فناوری و فرار از پیامدهای نیک و بد آن یا منطبق ساختن شرایطکشور با واقعیت های موجود و به کارگیری جنبه های مثبت به کارگیری فناوری اطلاعات. طبیعی است که راه دوم ، منطقی تر و عاقلانه تر به نظر می رسید. به همین دلیل ، سرانکشور تصمیم به گسترش کاربردهای مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان مردمگرفتند.
در همین راستا از چند سال پیش طرح جدیدی موسوم به «توسعه کاربردیفناوری اطلاعات» یا به صورت خلاصه «تکفا» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهمتولی طرح ریزی برنامه های کلان دولت است ، پایه گذاری شد. هدف طرح تکفا در یک بعدتوسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کارکنان دولت و دستیابی به دولتالکترونیک و در بعد دیگر پرورش عموم جامعه برای استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره بود.
متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرایموفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند که از نتایج این همکاری می توان بهانتشار کتابهای مختلف در زمینه مهارت های ICDL و برگزاری کلاسهای کاربری رایانه درادارات و سازمان های دولتی و خصوصی اشاره کرد.
در کشور ما نیز از ابتدای سال۲۰۰۵ ، مراکز آموزش مهارت های IT با هدف آموزش شهرنشینی الکترونیک ، مهارت های IT وکاربری رایانه در این مسیر قدم نهاده اند و به این ترتیب مراحل بومی سازی استانداردشهروند الکترونیکی آغاز شده است. در حال حاضر نسخه بومی شده استاندارد شهروندالکترونیکی در حال آموزش و اجراست.
در این راستا کتاب آموزش استانداردهایشهروند الکترونیکی توسط مهندس مرتضی متواضع کارشناس آموزش IT تالیف و منتشر شده کهدر آموزش افراد علاقه مند به توسعه شهروندی الکترونیک نقش بسزایی داشته است. امروزهبسیاری از خدمات و سرویس های بخش دولتی و خصوصی به صورت اینترنتی ارائه می شود و درآینده ای نه چندان دور اغلب این خدمات تنها به روش الکترونیک در دسترس عموم قرارخواهد گرفت ، بنابراین مهارت های شهروند الکترونیکی پیش از هر چیز برای حضور موثرفرد در جامعه و حفظ حقوق شهروندی مورد نیاز هستند.
ضمن این که آموزش مهارت هایشهروند الکترونیکی پیش نیاز کسب هر نوع تخصص حرفه ای و کارشناسی در زمینه فناوریاطلاعات و رایانه خواهد بود.
ویژگی شهروند الکترونیک
براساس استاندارد ،شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعاتو ارتباطات برخوردار است ، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافتپیامهای الکترونیکی از طریق پست الکترونیک (Email) را دارد و همچنین اطلاعات ،خدمات ، کالاها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو می کند.
ضمن این که چنین فردی باید نسبت به تامین امنیت شخص و خانواده در برابر آسیبهایاینترنتی آگاهی داشته باشد و بتواند امور مختلف زندگی خود را تا حد امکان از طریقشبکه های اینترنتی انجام دهد.
به بیانی واضح تر شهروند الکترونیک کسی است که ازتوانایی لازم برای کار با رایانه برخوردار باشد و بتواند از اینترنت برای انجامسریعتر و موثرتر امور روزمره زندگی از قبیل برقراری ارتباط با دیگران ، خرید و فروش، تعاملات بانکی ، استخدام ، مسافرت ، تفریح ، سرگرمی ، درمان و... استفاده کند.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، اغلب شهروندان ویژگی های یک شهروندالکترونیک را دارند و لزوم چنین تحولی در کشور ما نیز احساس می شود. پیام پنهان دراستاندارد شهروند الکترونیکی این است. «بزودی اگر یک شهروند الکترونیک نباشید،اساسا شهروند به حساب نمی آیید.» بنابراین تمام کسانی که می خواهند در عصر حکمرانیاطلاعات ، زندگی موفقی داشته باشند، نیازمند فراگیری مهارت های لازم در فناوریاطلاعات هستند.
مزایای الکترونیکی بودن
شهروند الکترونیک در مقایسه باشهروند سنتی زندگی مدرن تری را تجربه می کند ، برای زندگی در عصر ارتباطات واطلاعات اعتماد به نفس بیشتری دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاعمی کند. صرفه جویی در وقت و هزینه ها با توجه به انجام بسیاری از کارها بدون نیازبه خروج از منزل یا محل کار و همچنین کاهش هزینه های تردد شهری و بین شهری از دیگرمزایای شهروند الکترونیک است. فراگیری مهارت های شهروند الکترونیکی ، تواناییاستفاده از فناوری های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش می دهد و به این ترتیبآنها را برای استفاده از تسهیلات و خدمات دولت الکترونیک آماده می سازد.
کاهشخطرات ناشی از ترددهای زاید درون شهری و برون شهری از قبیل تصادفات رانندگی ، سرقتو...، توانایی کنترل منطقی دسترسی فرزندان به اینترنت ، کاهش ترافیک و به تبع آنآلودگی هوا و توانایی انجام خریدهای راحت تر و بهتر از دیگر تسهیلاتی است که باتحقق دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک به آن دست خواهید یافت.
سازمان ها ونهادهای مسوول
در کشور ما زیربنایی ترین و اساسی ترین پایه ها در آموزش شهروندالکترونیک از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و هنوز فرهنگسازی و اطلاع رسانیکافی و مناسبی در این خصوص انجام نشده است. عدم توجه لازم برای آموزش مهارت هایرایانه در نظام آموزشی کشور را می توان علت اصلی این ضعف بزرگ برشمرد. شهروندالکترونیک عبارت بسیار زیبایی است. اما در جایی که شهروندان آن ذهنیتی ازالکترونیکی شدن و کاربرد این عبارات در زندگی خود ندارند، قطعا شهر و شهروندالکترونیکی وجود خارجی نخواهد داشت. بخش بزرگی از بار این مسوولیت به عهده نهادهایآموزشی و تربیتی است که شاید بتوان مدارس را در صدر آنها قرار داد. با توجه به اینکه مدرسه اولین جایی است که فرد در آن زندگی اجتماعی را تجربه می کند ، می بایستتوجه بیشتری به آن معطوف داشت براساس بررسی های به عمل آمده آموزش رفتار شهروندییکی از مهمترین ، آموزش هایی است که با توجه به مولفه های امروز جهان در عصرارتباطات ، بیش از هر آموزش دیگری نیاز به آن احساس می شود.

 

 

   

منبع : جهان دیتا

/ 0 نظر / 6 بازدید