# آزمون_استخدامی

تحلیل‌های استخدامی و مدل گزینش نیروی انسانی

تحلیل‌های استخدامی و مدل گزینش نیروی انسانی منبع: پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران - نشریه مدیریت بازرگانی؛ 1389/08/11 مهتاب مودت چکیده این پژوهش با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 244 بازدید