# کارآفرینی

روش های تبلیغاتی موثر درجذب نیروی کار متخصص

  روش های تبلیغاتی موثر   درجذب نیروی کار متخصص       چکیده : تهیه وتنظیم: زهراعماره ازشهرستان شهرضا                          عصر تغییرات پرشتاب علمی و تکنولوژیکی سازمانها را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید